Wednesday, February 11, 2004

Kudekati, Kujauhi. Kuhampiri, Dia Menghampiri.

Tatkala mengenali seseorang insan
semakin hampir dengannya semakin tampak kelemahannya
semakin mengetahui sifat-sifatnya semakin sedar bahawa dia juga
manusia.

Namun dalam proses mengenali Ar-Rahmaan
semakin hampir denganNya semakin bertambah kagum padaNya
semakin dikenali sifat-sifatNya semakin sedar bahawa Dia lah
Yang Esa.


"fa bi ayyi aalaa-i rabbikuma tukazzibaan?"
wa la bi syai-in min aalaa-ika wa ni'imika rabbanaa nukazzib

No comments: