Monday, February 02, 2004

Ubat bagi penyakit riya' dan kibr adalah dengan mengenali nama Allah - Ad-Dharr wa An-Naafi'.

No comments: