Tuesday, October 19, 2004

Bertilawah dengan Ayat-ayat AllahBismillah wa alhamdu lillah wa assolaatu wa assalaamu 'ala rasulillah

Apakah misi utama para rasul?

Menurut beberapa ulama' salah seorangnya Shaykh Sa'd Hawwa hA, misi utama bagi para anbiya' dan rusul boleh disimpulkan dalam satu ayat:

"It is He Who has sent amongst the Unlettered an apostle from among themselves,
1. to rehearse to them His Signs (yatlu 'alayhim ayaatihi)
2. to sanctify them, and (wa yuzakkeehim)
3. to instruct them in Scripture and Wisdom, (wa yu'allimuhum al-kitaab wa al-hikmah)
- although they had been, before, in manifest error" (62:2)

Usaha transformasi dari kegelapan kepada cahaya telah diterangkan oleh Allah dengan tiga komponen utama:
1. Bertilawah dengan ayat Allah
2. Melakukan tazkiyyah
3. Mengajarkan al-Kitab dan Hikmah

Pemaduan Tiga Elemen

Shaykh Sa'id Hawwa hA mengatakan, jika ketiga-tiga konsep ini berpadu dalam diri seorang muslim nescaya dia telah menjadi manusia paripurna atau insan kamil.

Pada kebiasaannya, tahapan seseorang itu berbeda-beda, ada yang memiliki dalam dirinya satu komponen sahaja, ada yang memiliki dua komponen. Memang secara realiti, jarang sekali ketiga-tiga komponen ini berkumpul sekaligus dalam diri individu.

Ada diantara kita yang begitu lembut hatinya kesan dari tazkiyyah, tetapi ilmu deennya amat kurang sekali. Ada pula yang sudah belajar ilmu agama ke tahap yang orang lain amat cemburui, namun hatinya keras sekali. Ada pula yang tazkiyyahnya terpelihara dan ilmunya penuh di dada, sayangnya hanya mahu menyendiri dan tidak ada kemahiran serta kemahuan untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Mana Satukah yang Utama?

Di dalam al-Qur'an, ayat yang berhubung dengan misi utusan Allah ini ada disebutkan di beberapa tempat. Ia bermula dengan kisah Nabi Ibrahim a.s. di mana ia berdoa untuk kemaslahatan manusia sejagat:

"Our Lord! send amongst them a Messenger of their own, who shall:
1. rehearse Thy Signs to them and
2. instruct them in scripture and wisdom, and
3. sanctify them
For Thou art the Exalted in Might, the Wise." (2:129)

Allah mengabulkan doa Nabi Brahim a.s. Namun kita perhatikan bahawa urutan yang Allah berikan adalah berbeza:

"Allah did confer a great favour on the believers when He sent among them an apostle from among themselves,
1. rehearsing unto them the Signs of Allah,
2. sanctifying them, and
3. instructing them in Scripture and Wisdom,
while, before that, they had been in manifest error." (3:164)

Di sini Allah, mendahulukan 'to sanctify them' atau 'melakukan usaha tazkiyyah' terlebih dahulu berbanding mengajarkan al-kitab dan hikmah. Urutan ini sekali lagi Allah tekan kan di dalam 62:2 seperti yang kita lihat di awal tulisan ini.

Walaubagaimanapun, jelas di sini bahawa Allah meletakkan yang teratas sekali adalah 'to rehearse the signs of Allah' atau 'tilawah ayat-ayat Allah'. Ini jelas dalam ketiga-tiga ayat di atas.

Apa maksudnya mentilawah ayat ayat Allah?

Sayang sekali, di atas keterbatasan bahasa Malaysia, apabila kita berbicara mengenai tilawah ayat ayat Allah, lantas kita akan segera teringatkan amalan musabaqah al-Qur'an ataupun tilawah di bulan Ramadhan.

Adakah itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan 'tilawah ayat ayat Allah'? Jadi apa maksudnya yang sebenar?

(bersambung .. insha Allah )

No comments: